Wenche Farstad, leder

Professor Wenche Kristin Farstad, f. 31.05.1954

NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 8146 Dep,N-0033, Oslo

Kontaktopplysninger

Telefon: 67232152

E-post: wenche.farstad@nmbu.no

 

Nils Ivar Dolvik

Cand.med.vet. 1978. Norges veterinærhøgskole

Dr. scient. 1986 (PhD).

Professor NVH 2001- .

Kontaktopplysninger

Telefon: 67232360

E-post: nils.dolvik@nmbu.no

 

Marianne Langeland

Førsteamanuensis
NMBU Veterinærhøgskolen, kirurgisk smådyrklinikk

Cand.med.vet. 1975 Norges veterinærhøgskole
Dr.scient. 1994

Birgit Ranheim

Professor i farmakologi, 
NMBU Veterinærhøgskolen

Dr.med. vet. (Norges veterinærhøgskole)

Ketil Løland Jacobsen

Daglig leder i Sentrum Dyreklinikk

Veterinær uteksaminert fra NVH 1982

Flere yrkesrelaterte verv. Medlem av DNV’s Yrkesetiske Råd i 2 perioder

 

Hilde Lombnæs, juridisk medlem

Nåværende stilling: Konsernadvokat i Posten Norge AS.

Utdannelse: Cand.jur fra UiO i 1995.

 

Marit Nesje

Sekretær for Det veterinærmedisinske rettsråd

Førsteamanuensis i rettslære og rettsmedisin

Arbeidssted

NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 8146 Dep, N-0033, Oslo

Kontaktopplysninger

Telefon: 67232166

E-post: marit.nesje@nmbu.no